ΖΥΜΑΡΙΔΗΣ Μ. - WOOD WELL A.E.B.E.E.
ΕΚΘΕΣΗ: Ιερά Οδός 170 - 122 42 Αιγάλεω - Αθήνα
T. 210 3458 883 - F. 210 3424 373
Στάση Μετρό Ελαιώνας
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ
Παναγιάς Κανάλας - Θέση Φάκα
Ασπρόπυργος Αττικής - Τ.Θ. 70 - Τ. Κ. 193 00
Τ. 210 5580 297 ( 6 γραμμές) - F. 210 5576 295
ZYMARIDIS M. - WOOD WELL S.A.
SHOWROOM: 170, Iera Odos Str. - 122 42 Egaleo - Athens
T. +30 210 3458 883 - F. +30 210 3424 373
Eleonas Metro Station
HEAD OFFICES - WAREHOUSE
Panagias Kanalas - Faka - Aspropyrgos - Attiki
Greece - P.O. BOX. 70 - P.C. 193 00
Τ. +30 210 5580 297 ( 6 lines) - F. +30 210 5576 295
1...,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243 244